Home

gevelwerken.nl voor Totaal Onderhoud aan uw woning, bedrijfspand of Vve

Bij ons kunt u terecht voor een vrijblijvende Totaal Onderhoud offerte of een gedegen advies waarmee wij u graag helpen!

Wij zijn erop gericht om het totaal aan schilderwerk en onderhoud van uw onroerend goed vakkundig en specialistisch uit te voeren omdat wij in eerste instantie met kwaliteit bezig zijn en op de tweede plaats met de kwantiteit.

Ja, wij zijn een onderneming met het doel om winst te maken maar hebben daarbij vakmanschap in een hoog vaandel en één ding is zeker, wij vertrouwen op onze deskundigheid!

Ons werkgebied is het schilderwerk en renoveren van gevels met daarin in grote lijnen de specialiteiten op het gebied van Schilderwerk, houtrot, voegwerk, het repareren van metselwerk, betonherstel en het repareren van stucwerk cq pleisterwerk.

Verder zijn wij bezig om deze site volop van advies en informatie te voorzien, wat voor u als consument, VvE, vereniging, stichting, beheerder of onderneming van veel nut kan zijn.

Wij zijn als bedrijf gevelwerken.nl met een Totaal Onderhoud gespecialiseerd in de volgende hier onderstaande disciplines:

Schilderwerk

Of het nu een woning, kantoor of monumentaal pand betreft, eens in de zoveel jaar is het schilderwerk toe aan een nieuwe frisse laag verf.

Buiten omdat de verf het meest onderhevig is aan weersinvloeden zoals temperatuurschommelingen en direct zonlicht (UV straling). Nattigheid zoals regen, hagel, sneeuw en dauw. En niet te onderschatten zijn de windsnelheden waarmee zand en vuil tegen het schilderwerk geblazen worden.

Binnen omdat de verf het meest onder invloed is van temperatuurverschillen zoals verwarming, de eventuele stookresten en indirect zonlicht via de ramen e.d.. Vettigheid, stof en gassen c.q. verbrandingsresten van het koken en of het roken van bijvoorbeeld sigaretten en sigaren. Stof, vettigheid en slijtage van handen en gebruiksvoorwerpen zoals stoten en krassen.

gevelwerken.nl kan deze nieuwe verflaag of verflagen op professionele wijze voor u aanbrengen. Dit kunnen wij eenmalig, projectmatig of planmatig via een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) doen waarbij wij altijd gerant staan voor kwaliteit.

Buiten de noodzaak van beschermende factor van verf om zijn kleur, esthetisch aanzien, woonsfeer en werksfeer geeft het een geweldige bijdrage aan het woongenot.
Verder dragen wij zorg voor de juiste materialen en toepassingen samen met onze leveranciers waardoor wij uw aanvraag in een optimale conditie kunnen afleveren.

Houtrot

GEVELREINIGING

Vervuild? De eerste indruk van een gebouw wordt bepaald door het aanzicht van de gevel. Weer- en milieu-invloeden maken dan ook periodiek onderhoud noodzakelijk. Gevelreiniging kan op een aantal manieren plaatsvinden. Door middel van water (hoge drukreiniging), met stoom-cleanen of via stralen. Laatstgenoemd systeem reinigt 98% en wordt toegepast op gevels, vloeren, beton en verflagen.

De buitenkant van een gebouw staat bloot aan veel invloeden van agressieve atmosferische en organische vervuiling, die niet alleen het aanzicht maar ook de bouwkundige staat hiervan ingrijpend kunnen schaden. Gevelreiniging is niet alleen van esthetisch belang, het is om de hierboven genoemde reden ook bittere noodzaak. Kosten voor groot onderhoud in de toekomst kunnen zo beperkt worden.

Om de juiste reinigingsmethode vast te stellen wordt per project een opname gemaakt van de aard en samenstelling van het te reinigen materiaal.

gevelwerken.nl werkt met reinigingsmethoden die het gevelmateriaal niet aantasten en milieuvriendelijk zijn. Het verwijderen van vervuiling, in casu het reinigen van gevels is een belangrijke voorwaarde om het schadeverloop te doorbreken en verantwoorde renovatie-, reparatie- en beschermingsmaatregelen te kunnen nemen. Voor alle vormen van gevelvervuiling leveren wij middelen om deze veilig te verwijderen.

Impregneren

Voegwerk

Ongeveer 25% van elk gemetseld oppervlak bestaat uit voegwerk. De staat van het voegwerk en de soort voeg die U kiest is zeer bepalend voor het karakter en voorkomen van uw gevel. Het voegwerk beschermt tevens metselwerk, voor de duurzaamheid van een gebouw is het voegwerk dus van wezenlijk belang.

Wij beheersen alle voorkomende voegtechnieken zoals knip-, snij- en borstelvoegen. U vindt hieronder een overzicht van de 8 soorten voegen waar u uit kunt kiezen. Graag adviseren wij u ook over de juiste kleur en structuur die bij uw opdracht het beste tot z’n recht komt.

Het uithakken van het oude of slechte voegwerk gebeurt op machinale wijze. Met professionele apparatuur worden de slechte voegen door ons verwijderd zonder het bestaande metselwerk te beschadigen. Daarna wordt de muur goed gereinigd en kan de nieuwe voeg aangebracht worden.

Verdiepte voeg:

Hierbij steken de gevelstenen een behoorlijk stuk uit ten opzichte van de voeg. Dit zorgt ervoor dat de stenen extra geaccentueerd worden.

Plat-vol gladde voeg:

Deze ook vaak voorkomende voegvorm creëert een vlak gevelbeeld en laat de voeg als het ware opgaan in de gevelsteen.

Geknipte of gesneden voeg:

Deze is de meest opvallende voeg. Hierbij wordt de voeg als lint eerst aangebracht tussen de stenen waarna de voeg afgesneden of afgeknipt wordt.  De stenen worden hierdoor strak omlijnd en de voeg vormt met de stenen een uitgesproken gevelbeeld.

Platvol geborstelde of gekamde voeg:

Door middel van een borstel of kam brengt men in de voeg een bepaalde textuur aan.

Iets teruggehouden voeg:

Een veel gebruikte voegvorm waarbij de voeg een paar millimeter terug ligt ten opzichte van de gevelsteen en waarbij de vorm van de steen licht geaccentueerd wordt.

Schaduwvoeg:

De voeg wordt gedeeltelijk terugleggend aangebracht onder een naar buiten aflopende hoek van 45° Hierdoor ontstaat een schaduweffect onder de stenen.

Holle voeg:

De voeg wordt geheel hol terugleggend aangebracht

Bol geklopte voeg:

Metselwerk reparaties

Gevel sheurherstel